Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

Datum: 11.09.2023, Ponedjeljak
NN br. 105/2023

U razdoblju od 13. do 25. rujna 2023. godine primjenjuju se sljedeće visine trošarina:

– za bezolovni motorni benzin 456,00 EUR/1000 l

– za dizelsko gorivo 383,00 EUR/1000 l.

Povratak na nove propise