Uredba o izmjeni Uredbe o visini vodnoga doprinosa

Datum: 26.06.2020, Petak
NN br. 73/2020

      Uredbom su izmijenjene pojedine odredbe Uredbe o visini vodnoga doprinosa (Nar. nov., br. 78/10., 76/11., 19/12., 151/13., 83/15. i 42/19.).

      Ova Uredba stupa na snagu 27. lipnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise