Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti

Datum: 02.08.2012, Četvrtak
NN br. 89/2012

Ovom Uredbom uređuju se pravila, uvjeti i postupci javne nabave:

1. vojne opreme, uključujući bilo koji njezin dio, sastavnicu i/ili sklop,
2. sigurnosno osjetljive opreme, uključujući bilo koji njezin dio, sastavnicu i/ili sklop,
3. radova, robe i usluga izravno povezanih s opremom iz točaka 1. i 2. za bilo koji i za sve elemente njezina životnog vijeka,
4. radova i usluga za izričito vojne namjene,
5. sigurnosno osjetljivih radova i sigurnosno osjetljivih usluga.

Ova Uredba stupa na snagu 10. kolovoza 2012., osim odredbe čl. 37., st. 1. ove Uredbe koja stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise