Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

Datum: 29.12.2011, Četvrtak
NN br. 154/2011

Ovom Uredbom utvrđuju se načela za unutarnje ustrojstvo ministarstava, državnih ureda, državnih upravnih organizacija, vrste unutarnjih ustrojstvenih jedinica i uvjeti za njihovo ustrojavanje, način upravljanja tim jedinicama, način planiranja poslova, raspored radnog vremena, održavanje uredovnih dana te uredovno vrijeme za rad s građanima i drugim strankama.

Odredbe ove Uredbe na odgovarajući se način primjenjuju i na urede, agencije, direkcije i druge stručne službe Vlade RH.

Ova Uredba stupa na snagu 29. prosinca 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise