Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila

Datum: 30.12.2022, Petak
NN br. 156/2022

Uredbom se utvrđuje način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise