Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Datum: 08.07.2011, Petak
NN br. 78/2011

Ovom Uredbom propisuju se način i uvjeti osnivanja prava građenja i prava služnosti, na nekretninama u vlasništvu RH, način određivanja početne i tržišne vrijednosti prava građenja, način utvrđivanja i određivanja umanjenja tržišne vrijednosti zemljišta uslijed osnivanja služnosti, kao i druga pitanja značajna za raspolaganje nekretninama kojima upravlja Agencija za upravljanje državnom imovinom.

Ova Uredba stupa na snagu 16. srpnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise