Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

Datum: 07.09.2022, Srijeda
NN br. 104/2022

Uredbom se, zbog poremećaja na domaćem tržištu energije, uređuju posebne mjere za trgovinu električnom energijom, način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne energije i toplinske energije, nadzor nad primjenom cijena određenih ovom Uredbom, te posebni uvjeti obavljanja energetskih djelatnosti.

Navedene mjere privremene su i propisuju se za razdoblje od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2023. godine. Ova Uredba može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise