Uredba o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Datum: 18.05.2011, Srijeda
NN br. 55/2011

Ovom se Uredbom propisuje način raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH, određivanje početne i tržišne cijene, sklapanje ugovora i izvršavanje ugovornih obveza, razvrgnuće suvlasništva na nekretninama u suvlasništvu RH i drugih osoba, te kupnja nekretnina za korist RH, a kojima upravlja Agencija za upravljanje državnom imovinom.

Ova Uredba stupa na snagu 26. svibnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise