Uredba o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru

Datum: 18.05.2011, Srijeda
NN br. 55/2011

Ovom Uredbom utvrđuje se sadržaj podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru i zbirke isprava o zaposlenima (osobni dosje), način njihovoga prikupljanja i obrade, pravo pristupa podacima, čuvanje podataka i mjere za zaštitu podataka.

Ova Uredba stupa na snagu 18. svibnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise