Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Datum: 15.10.2021, Petak
NN br. 112/2021

Ovom Uredbom utvrđuju se iznosi najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koje energetski subjekti koji se bave trgovinom na veliko naftnim derivatima i/ili trgovinom na malo naftnim derivatima (u daljnjem tekstu: energetski subjekti), smiju primijeniti na području Republike Hrvatske.

Ova Uredba primjenjuje se na sljedeće naftne derivate: motorne benzine i dizelsko gorivo.

Najviša maloprodajna cijena utvrđuje se za litru naftnih derivata. Na najvišu maloprodajnu cijenu naftnih derivata nije dozvoljeno zaračunavati naknade ili druge troškove koji nisu propisani ovom Uredbom ili drugim posebnim propisima.

Maksimalne maloprodajne cijene s porezom na dodanu vrijednost određuju se za:

– motorni benzin – EUROSUPER BS 95 u iznosu od 11,10 kn/l

– motorni benzin – EUROSUPER BS 98 u iznosu od 11,10 kn/l

– motorni benzin – EUROSUPER BS 100 u iznosu od 11,10 kn/l

– dizelsko gorivo – EURODIZEL BS u iznosu od 11,00 kn/l.

Maksimalne maloprodajne cijene određene su za neprekinuto razdoblje od najduže 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Povratak na nove propise