Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Datum: 07.02.2022, Ponedjeljak
NN br. 17/2022

Uredbom utvrđuju se svote najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koje energetski subjekti koji se bave trgovinom na veliko naftnim derivatima i/ili trgovinom na malo naftnim derivatima smiju primijeniti na području Republike Hrvatske.

Najviše maloprodajne cijene s porezom na dodanu vrijednost određuju se za:

– motorni benzin – EUROSUPER 95 u iznosu od 11,37 kn/l

– dizelsko gorivo – EURODIZEL u iznosu od 11,29 kn/l

– dizelsko gorivo – EURODIZEL BS plavi u iznosu od 6,50 kn/l.

Najviše maloprodajne cijene za sve naftne derivate s dodanim multifunkcionalnim aditivima tijekom namješavanja, skladištenja ili otpreme utvrđuju se slobodno.

Maksimalne maloprodajne cijene određene su za neprekinuto razdoblje od najduže 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Ova Uredba stupa na snagu 8. veljače 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise