Uredba o visini minimalne plaće za 2021. godinu

Datum: 30.10.2020, Petak
NN br. 119/2020

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 4.250,00 kn.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Povratak na nove propise