Uredba o visini posebnog poreza na naftne derivate

Datum: 25.05.2007, Petak
Autor: Lj.M.

Uredba se donosi temeljem čl. 5. st. 3. Zakona o posebnom
porezu na naftne derivate (Nar.nov., br. 55/00. do 57/06.). Uredbom se
propisuju visine posebnog poreza koji se plaćaju na određene vrste
naftnih derivata. Opširnije o tome smo pisali u časopisu PiP br. 5/07 u
rubrici Porezno pravo, str. 46.

Uredba o visini posebnog poreza na naftne derivate (Nar.nov., br.
44/07.) je stupila na snagu 1. svibnja
2007.

Povratak na vijesti