Uredba o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića

Datum: 20.03.2020, Petak
NN br. 33/2020

      Uredbom se utvrđuje visina trošarine na alkohol i alkoholna pića.

      Ova Uredba stupa na snagu 1. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise