Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode

Datum: 26.02.2021, Petak
NN br. 20/2021

Uredbom se utvrđuje visina specifične trošarine i stopa proporcionalne trošarine na cigarete, minimalna trošarina na cigarete te visina trošarine na sitno rezani duhan za savijanje cigareta, ostali duhan za pušenje, cigare i cigarilose.

Ova Uredba stupa na snagu 1. ožujka 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise