Uredba o visini trošarine na motorni benzin i plinsko ulje

Datum: 23.07.2012, Ponedjeljak
NN br. 83/2012

Ovom Uredbom propisuje se visina trošarine koja se plaća na bezolovni motorni benzin koji se koristi kao pogonsko gorivo i na plinsko ulje za pogon, koji se proizvode ili uvoze i puštaju u potrošnju na području RH.

Trošarina na bezolovni motorni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 12 31, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, ex. 2710 20 90, koji se koristi kao pogonsko gorivo iz čl. 70., st. 3., t. 1., podtočke 1.2. Zakona o trošarinama, iznosi 2.950,00 kuna za 1000 litara.

Trošarina na plinsko ulje za pogon iz tarifnih oznaka KN 2710 19 43 do 2710 19 48 i 2710 20 11 do 2710 20 19 iz čl. 70., st. 3., t. 2., podtočke 2.1. Zakona o trošarinama, iznosi 2.050.00 kuna za 1000 litara.

Ova Uredba stupa na snagu 24. srpnja 2012.

Povratak na nove propise