Uredba o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije

Datum: 30.12.2022, Petak
NN br. 156/2022

Ovom Uredbom osigurava se provedba Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 od 6. listopada 2022. o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije (SL L 261I, 7. 10. 2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća), u dijelu koji se odnosi na mjere za primjenu gornje granice tržišnih prihoda i raspodjele viška prihoda od zagušenja krajnjim kupcima električne energije.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise