Uredbe temeljene na Zakonu o trošarinama

Datum: 30.12.2022, Petak
NN br. 156/2022

U ovom broju Narodnih novina objavljene su pojedine uredbe kojima su utvrđene visine trošarina temeljem Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 106/18. – 144/21.). Navedene uredbe navedene su u nastavku:

– Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju

– Uredba o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića

– Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode

Ove uredbe stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Povratak na nove propise