Usklađenost glavnog i izvedbenog projekta s idejnim projektom

Datum: 20.05.2009, Srijeda
Klasa: 350-01/09-02/141
Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Povodom vašeg upita u svrhu provođenja postupka javne nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta dajemo sljedeći odgovor Zakon o prostornom uređenju i gradnji Nar nov br 76 07 i 38 09 u daljem tekstu ZPUG u članku 192 stavku 3 propisuje da u slučaju da glavni projekt nije izradio projektant idejnog projekta investitor je dužan projektantu idejnog projekta prije podnošenja zahtijeva za potvrdu glavnog projekta odnosno građevinske dozvole dostaviti glavni projekt ili njegov dio radi davanja mišljenja o usklađenosti glavnog projekta s idejnim projektom Dakle citirana odredba ZPUG a ne propisuje dužnost ishođenja mišljenja o usklađenosti glavnog projekta ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja