Usluge obrazovanja i PDV ​

Datum: 19.09.2013, Četvrtak


U vezi poreznog tretmana usluga obrazovanja, a radi jednoobraznog tumačenja odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13) te Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13 i 85/13) donijeto je mišljenje koje možete preuzeti ovdje.

Povratak na vijesti