Usluge obrazovanja oslobođene su PDV-a samo prema programima verificiranima od Ministarstva, a ne i za vozače različitih kategorija

Datum: 26.02.2010, Petak
Klasa: 410-19/09-01/205
Davatelj: Porezna uprava

Primili smo upit gospodina G. A. u vezi usluga obrazovanja koje obavlja Centar za obrazovanje kao što su programi za stjecanje srednje stručne spreme za određena zanimanja (na primjer: tehničar cestovnog prometa, tokar, glodač itd.), programe stručnog usavršavanja za poslove instruktor vožnje, stručnog osposobljavanja za određene poslove (na primjer: rukovatelj viličara, ravnatelj auto-dizalicama itd.). Postavljen je upit je li program osposobljavanja kandidata za vozače različitih kategorija koji obavlja Centar za obrazovanje oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost sukladno članku 11. stavku 1. točki 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji je bio na snazi do 1. siječnja 2010.

U vezi s navedenim odgovaramo u nastavku.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 87/09.) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. izmijenjen je članak 11. Zakona o porezu na dodanu vrijednost te je stoga odredbom članka 11. stavka 1. točke i) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09.) propisano da se porez na dodanu vrijednost ne plaća, između ostalih, na usluge stručnog obrazovanja ili prekvalifikacije odraslih, uključujući s njima povezane isporuke dobara i usluga što ih obavljaju ustanove, tijela s javnim ovlastima kojima je to cilj ili druge organizacije u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti obrazovanja. Sukladno odredbi članka 71. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov. br. 149/09) usluge i isporuke dobara oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost pod uvjetom da se obavljaju prema programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Stoga, navedeno oslobođenje za usluge obrazovanja odnosi se isključivo na nastavne programe verificirane od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Povratak na mišljenja