Usluge turističke agencije i iznajmljivanje električnih bicikala

Datum: 05.04.2019, Petak
Klasa: 334-01/19-01/291
Davatelj: Ministarstvo turizma

Tražite informaciju morate li osnovati turističku agenciju za pružanje usluga iznajmljivanje električnih bicikala te smatra li se isto uslugom aktivnog i pustolovnog turizma Člankom 12 st 1 Zakona o pružanju usluga u turizmu Nar nov br 130 17 i 25 19 propisano je da su usluge turističke agencije organiziranje prodaja i provedba paket aranžmana omogućavanje kupnje putovanja u povezanom putnom aranžmanu organiziranje prodaja i provedba izleta posredovanje u prodaji paket aranžmana posredovanje u prodaji izleta prodaja posredovanje i rezervacija ugostiteljskih usluga prodaja posredovanje i rezervacija usluga prijevoza organiziranje prodaja i provedba usluga turističkog transfera prodaja posredovanje i rezervacija usluga u posebnim oblicima turističke ponude prodaja posredovanje i rezervacija usluga turističkih vodiča voditelja putovanja i usluga upravljanja polovnim objektima nautičara skipera zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija organiziranje prodaja i provedba turističkih usluga u kongresnom turizmu prihvat i ispraćaj gostiju te ostala asistencija gostima za vrijeme boravka izdavanje računa naplata obračun i uplate boravišne pristojbe i drugih pristojbi vođenje popisa gostiju prijava boravka i vođenja drugih evidencija temeljem posebnih propisa a u ime i za račun pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i ili poljoprivrednom gospodarstvu organiziranje i obavljanje usluga vezanih uz održavanje i čišćenje smještajnih objekata pružatelja ugostiteljskih usluga čiju uslugu posreduju posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage pomoć u pribavljanju putnih isprava viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu isprava za lov ribolov ronjenje plovidbu nautičara te drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turističke ponude prodaja posredovanje i rezervacija ulaznica za sve vrste priredbi muzeja i dr prodaja robe vezane za potrebe putovanja razne putne potrepštine suveniri turističke publikacije i slično pružanje usluga u vezi s poslovanjem karticama i putničkim čekovima te pružanje mjenjačkih usluga sukladno posebnim propisima prodaja posredovanje i rezervacija usluga iznajmljivanja vozila rent a car rent a scooter i slično letjelica i poslovnih objekata rent a boat agencijsko primorske usluge za prihvat i otpremu jahti i brodica sukladno posebnim propisima Člankom 12 st 2 cit Zakona propisano je da usluge iz st 1 t 1 13 toga članka može pružati samo turistička agencija ako tim Zakonom ili drugim propisima nije drugačije propisano Člankom 83 cit Zakona propisano je da su turističke usluge u posebnim oblicima turističke ponude u smislu toga Zakona među ostalim turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma Člankom 92 st 1 cit Zakona propisano je da su turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma aktivnosti na kopnu ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja