Uvećanje osobnog odbitka na temelju uzdržavanja djeteta iz prethodnoga braka

Datum: 15.02.2016, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/16-01/300
Davatelj: Porezna uprava

Dužnost i pravo djece na uzdržavanje prvenstveno je obveza roditelja koji su dužni uzdržavati maloljetno dijete prije ostalih što je propisano člankom 288. Obiteljskog zakona (Narodne novine broj 103/15). Također, radno sposoban roditelj se ne može osloboditi dužnosti uzdržavanja maloljetnog djeteta pa ako roditelj ne uzdržava maloljetno dijete, dužni su ga uzdržavati baka i djed po tom roditelju. Istim člankom Obiteljskoga zakona, propisana je dužnost i pravo maćehe ili očuha na uzdržavanje maloljetnoga pastorka, ako dijete ne može ostvariti uzdržavanje od drugog roditelja. Maćeha ili očuh dužni su nakon smrti djetetova roditelja uzdržavati maloljetnog pastorka, ako su u trenutku smrti roditelja živjeli s pastorkom.
Porezni propisi omogućavaju ostvarivanje poreznih olakšica ne temelju uzdržavanja djeteta ili drugih uzdržavanih članova uže obitelji pa je člankom 36. stavkom 7. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14 i 136/15; dalje u tekstu: Zakon) propisano da  da se djecom u smislu Zakona o porezu na dohodak, smatraju djeca koju roditelji, skrbnici, usvojitelji, poočimi i pomajke uzdržavaju. Djecom se smatraju i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja ako su prijavljena Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Drugim uzdržavanim članovima uže obitelji u smislu stavka 2. ovoga članka smatraju se bračni i izvanbračni drug, odnosno životni partner i neformalni životni partner poreznog obveznika, roditelji poreznog obveznika i roditelji njegovoga bračnog i izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera i neformalnog životnog partnera, preci i potomci u izravnoj liniji, maćehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava, bivši bračni i izvanbračni drugovi, odnosno životni partneri i neformalni životni partneri za koje porezni obveznik plaća uzdržavanje i punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu.
Kako je propisano navedenim člankom Zakona, djetetom se smatra, između ostaloga i dijete koje poočim i pomajka uzdržava. Ukoliko dijete ne uzdržava sam roditelj, dužnost i pravo na uzdržavanje priznaje se maćehi ili očuhu koji su dužni dijete svoga supružnika iz prethodnoga braka uzdržavati jednako kao i svoju djecu, ako to ne može njihov supružnik.
Na taj način je Zakon omogućio pravo na uvećanje osobnog odbitka maćehama i očusima, ali isto tako i njihovim roditeljima koji uzdržavaju dijete ukoliko sam roditelj i maćeha ili očuh ne mogu uzdržavati pa ih njihovi roditelji zamjenjuju jer je i njihova dužnost i pravo uzdržavati unuka vlastitog djeteta ili dijete iz prethodnog braka supružnika svoga djeteta s obzirom da su na taj način svakom djetetu djed odnosno baka.
Jednako tome, ako roditelj djeteta i očuh odnosno maćeha koji su u izvanbračnoj zajednici ili u životnom odnosno neformalno životnom partnerstvu ne mogu sami uzdržavati dijete, prava i dužnost uzdržavanja prenosi se na njihove pretke odnosno potomke koji imaju pravo i dužnost uzdržavati dijete iz sadašnjeg ili prethodnog braka odnosno zajednice i partnerstva te ostvarivati pravo na uvećani osobni odbitak ukoliko dokažu da uzdržavaju dijete koje već nekome nije uzdržavani član te da uzdržavano dijete ostvaruje posebne uvjete za ostvarivanja prava na uvećani osobni odbitak kao što je visina ostvarenih primitka djeteta u godini kada uzdržavatelj koristi poreznu olakšicu, primjerice za 2015. visina ostvarenih primitka djeteta ne smije biti veća od 13.000,00 kuna godišnje osim ako se ne radi o propisanim iznimkama. Također, u postupku ostvarivanja prava na uvećani odbitak, dostavljaju se vjerodostojne isprave kojima se potvrđuju činjenice u svezi korištenja osobnog odbitka kako je navedeno u članku 67. stavku 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14 i 137/15).
Napominjemo da od 1.1.2015. i nadalje, porezni obveznici koji nisu obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu, ali žele iskoristiti pravo na porezne olakšice kao što je preraspodjela osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, mogu podnijeti zahtjev za priznavanjem poreznih olakšica, najkasnije do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu (za 2015. podnosi se do 29. veljače 2016.), na Obrascu ZPP-DOH te da uz taj Obrazac moraju podnijeti i vjerodostojne isprave, kojima će dokazati to pravo, a koje su podnosili i uz godišnju poreznu prijavu

Povratak na mišljenja