Uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti

Datum: 05.02.2018, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/18-01/271
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit porezne obveznice vezan za uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti na koji odgovaramo u nastavku.
 
Utvrđivanje osobnog odbitka ili neoporezivog dijela dohotka propisano je člankom 14.  Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon). Osnovni osobni odbitak i dijelovi osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i djecu te invalidnost/tjelesno oštećenje izračunavaju se primjenom propisanih koeficijenata i osnovice osobnog odbitka koja iznosi 2.500,00 kuna.
 
Rezident može uvećati osnovni osobni odbitak za koeficijent 0,4 odnosno, u visini od 1.000,00 kuna mjesečno po osnovi vlastite invalidnosti ili invalidnosti svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog uzdržavanog djeteta kojima je utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje te za koeficijent 1,5, odnosno u visini od 3.750,00 kuna mjesečno ako je invalidnost utvrđena po jednoj osnovi 100% i/ili za korištenje, na temelju posebnih propisa, prava na doplatak za pomoć i njegu poreznog obveznika odnosno prava na osobnu invalidninu, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog uzdržavanog djeteta.
 
Korištenje uvećanja osnovnog osobnog odbitka za koeficijent 1,5 isključuje pravo na korištenje uvećanja osnovnog osobnog odbitka za koeficijent 0,4.
 
Sukladno članku 15. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/17 i 128/17) rezidenti mogu koristiti dio osobnog odbitka u visini 1,5 osnovice osobnog odbitka za sebe osobno, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe kojima je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje po jednoj osnovi 100% i/ili koji zbog invalidnosti ili tjelesnog oštećenja imaju, temeljem posebnih propisa, pravo na doplatak za pomoć i njegu, odnosno pravo na osobnu invalidninu.
 
Detaljnije o uvjetima potrebnim za uvećanje osnovnog osobnog odbitka, o tome tko su osobe s invaliditetom, invalidnosti ili tjelesnom oštećenju, načinu utvrđivanja naknade zbog tjelesnog oštećenja te vjerodostojnim ispravama na temelju kojih se ostvaruje pravo na uvećanje osobnog odbitka objasnili smo u mišljenju koje je objavljeno na službenoj stranici Porezne uprave.
 
Prema navedenome i uvidom u rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje razvidno je da se poreznoj obveznici, podnositeljici upita, priznaje pravo na korištenje dopusta zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju.
 
Međutim, iz istoga rješenja nije razvidno da li je djetetu utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje po jednoj osnovi 100% i/ili koji zbog invalidnosti ili tjelesnog oštećenja ima, temeljem posebnog propisa, pravo na doplatak za pomoć i njegu, odnosno pravo na osobnu invalidninu, što je uvjet za korištenje uvećanog osobnog odbitka primjenom koeficijenta 1,5 po osnovi invalidnosti člana obitelji/djeteta.
 
Zaključno, poreznoj obveznici se ne osporava pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti djeteta, već visina koeficijenta 1,5 s obzirom da nije priložila vjerodostojne isprave kojima će dokazati viši koeficijent, a kako Porezna uprava ne provodi postupak vještačenja niti utvrđivanja stupnja invalidnosti, prema priloženom rješenju uvećanje osobnog odbitka može se priznati samo prema koeficijentu 0,4 osobnog odbitka.

Povratak na mišljenja