Uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja djeteta

Datum: 08.05.2018, Utorak
Klasa: 410-01/18-01/292
Davatelj: Porezna uprava

      ​Putem Ureda predsjednice Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku zaprimili smo Vaš upit vezan za uvećanje osobnog odbitka bračnog ili izvanbračnog druga nebiološkog oca (očuha) koji uzdržava majčino dijete kada je majka nezaposlena, na koji odgovaramo iz nadležnosti Porezne uprave u nastavku.
 
      Djecom se u smislu članka 14. stavka 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon) smatraju djeca koje roditelji, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju te djeca koja su završila redovno školovanje sve do svoga prvoga zapošljavanja, ako ne ostvaruju više od šesterostrukog iznosa osnovice osobnog odbitka oporezivih primitka, primitka na koje se ne plaća porez na dohodak i drugih primitka koji se u smislu Zakona ne smatraju dohotkom na godišnjoj razini, odnosno ne više od 15.000,00 kuna, izuzev primitaka koji su taksativno izuzeti Zakonom.
 
      Prema članku 14. stavku 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/17 i 128/17; dalje u tekstu: Pravilnik), u slučaju posvojene ili udomljene djece odnosno djece dodijeljene na skrb prema posebnom propisu, biološki roditelji ne mogu koristiti uvećanje osobnog odbitka po toj osnovi.
 
      Također, prema članku 17. stavku 5. Zakona moguće je raspodijeliti osobni odbitak ako više osoba uzdržava člana ili članove, na način da se osobni odbitak ravnomjerno rasporedi na osobe koje te članove uzdržavaju, osim ako se ne sporazume drukčije.
 
      Međutim, ako se osobe koje uzdržavaju člana ili članove ne mogu dogovoriti o raspodjeli osobnog odbitka, a jedan od uzdržavatelja traži preraspodjelu, osobni odbitak se dijeli na jednake dijelove odnosno svakom poreznom obvezniku osobni odbitak se priznaje u jednakom dijelu sukladno članku 16. stavku 2. Pravilnika. 
 
      Člankom 15. stavkom 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 115/16) propisano je da se odredbe koje se primjenjuju na bračnog druga primjenjuju i na izvanbračnog druga, životnog partnera i neformalnog životnog partnera što znači da ti porezni obveznici koji ispunjavaju uvjete za uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavane djece i uzdržavanih članova imaju pravo na poreznu olakšicu uvećanja osobnog odbitka ako ispunjavaju uvjete propisane Zakonom.
 
      Prema navedenome, uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja djeteta je Zakonom omogućeno roditelju i njegovom bračnom ili izvanbračnom drugu, pod uvjetom da bračni odnosno izvanbračni drug, istovremeno i usvojitelj djeteta, posjeduje vjerodostojne isprave kojima dokazuje svoj status te pravo i obvezu uzdržavanja djeteta koji se takvim smatra ako ispunjava uvjete propisane Zakonom.

Povratak na mišljenja