Uvoz doniranog autobusa kao predmeta za potrebe obavljanja humanitarne djelatnosti udruge uz uvozne olakšice

Datum: 14.05.2010, Petak
Klasa: 413-04/10-05/30
Davatelj: Carinska uprava

Ured Predsjednika Republike Hrvatske proslijedio je Ministarstvu financija a potom i 13 svibnja 2010 godine Carinskoj upravi vašu predstavku zbog navodnog odugovlačenja rješavanja vašeg zahtjeva za primjenom oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozu specijaliziranog autobusa za prijevoz invalidnih osoba kojega vam je iz Francuske doniran od tvrtke Cars Lasbareilles No u podnesku ističete niz netočnosti o procedurama koje su do sada provedene u konkretnom slučaju a posebice kako niste dobili nikakve odgovore o razlozima odbijanja vašeg zahtjeva prema Carinarnici Zagreb za primjenom oslobođenja Tako između ostaloga navodite da je vaša žalba na odbijajuće rješenje Carinarnice Zagreb od 12 siječnja 2010 godine proslijeđena drugostupanjskom Carinskom odjelu u Frankopanskoj koji isti predmet šalje na rješenje u Humboldtovu u Ministarstvo financija a da vam je predstojnica Carinarnice Hrvatske rekla da je rješenje poništeno i vraćeno na ponovni postupak u Carinarnicu Zagreb gdje vam je ponovno rečeno kako će se vaš zahtjev odbiti te obračunati uvozna davanja Sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave Nar nov br 199 03 77 09 potom Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija Nar nov br 43 05 29 09 te Zakonu o carinskoj službi Nar nov br 83 09 u prvostupanjskom carinskom upravnom postupku u sklopu kojega je i vaš zahtjev za oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozu robe predmete rješava mjesno nadležna carinarnica u konkretnom slučaju Carinarnica Zagreb Sukladno odluci ovoga prvostupanjskoga upravnog tijela nezadovoljna stranka ima prema Zakonu o općem upravnom postupku pravo žalbe drugostupanjskom tijelu koje je u konkretnom slučaju Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak pri Ministarstvu financija a ne Carinarnica Hrvatske u Humboldtovoj gdje je sjedište ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja