Uvoz i olakšice na motorna invalidska kolica za potrebe osoba s invaliditetom

Datum: 27.04.2012, Petak
Klasa: 413-01/12-01/168
Davatelj: Carinska uprava

U vezi Vašeg upita o opsegu olakšica pri uvozu motornih invaliskih kolica iz Kanade koja su vam neophodna kao invalidnoj osobi odgovaramo u nastavku Smatramo potrebitim ukazati na regulativu kojom je propisan uvoz robe u Republiku Hrvatsku i koja je pravno jači propis od carinskoga koji se odnosi samo na provedbu carinskih formalnosti što znači da se carinski propisi ne odnose na regulaciju mogućnosti samoga uvoza dakle trgovinskog posla kupnje već isključivo na olakšice pri uvozu Naime osnovni krovni propis koji uređuje trgovinu pa i uvoz i izvoz je Zakon o trgovini Nar nov br br 87 08 114 11 koji generalno za sve trgovinske transakcije s inozemstvom dakle uvoz i izvoz u članku 19 propisuje kako roba koja se uvozi mora udovoljavati zdravstvenim uvjetima koji su propisani u Republici Hrvatskoj dok je člankom 20 propisano da se za uvoz određene robe čija svojstva zahtijevaju posebno rukovanje i čuvanje mogu odrediti i i posebni uvjeti za taj uvoz Sukladno tom propisu u Carinski zakon Nar nov br 78 99 56 10 je u čl 91 st 2 ugrađena odredba kako uvoz uvijek podrazumijeva i da su ispunjene sve mjere trgovinske politike i druge formalnosti u vezi s uvoznom robe i koje uređuju propisi izvan carinskog sustava Trgovinu pa tako i mogućnosti i uvjete za uvoz određenih specifičnih vrsta roba propisuju razni zakoni kao npr Zakon o hrani Zakon o vinu ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja