Uvoz plovila nabavljenog ugovorom o leasingu po doseljenju u Republiku Hrvatsku uz carinsku i poreznu olakšicu

Datum: 23.11.2012, Petak
Klasa: 413-01/12-01/488
Davatelj: Carinska uprava

Podneskom od 22 studenoga 2012 godine zatražili ste mišljenje o mogućnosti oslobođenja od plaćanja carine i PDV a pri uvozu plovila po osnovi preseljenja u Republiku Hrvatsku gđe Martine Maričević Povljana Pag nakon njenog prethodnoga boravka u inozemstvu a kojega je nabavila po osnovi ugovora o financijskom leasingu s austrijskom bankom dakle koje je do otplate po ugovoru bilo registrirano odnosno u vlasništvu banke Hypo Alpe Adria ali ga je isključivo u posjedu i korištenju dulje od 6 mjeseci imala gđa Maričević Nastavno dajemo sljedeće mišljenje U vezi članka 187 stavak 1 točka 11 Carinskog zakona Nar nov br 78 99 56 10 odredbama članaka 17 i 18 Uredbe o uvjetima i postupcima za ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja