Visina cijene za obradu graničnih prijava te troškova korištenja terminala gdje se obavlja carinjenje robe

Datum: 05.04.2012, Četvrtak
Klasa: 212-02/12-01/23
Davatelj: Carinska uprava

Vašim gornjim aktom zatražili ste pojašnjenja o načinu određivanja cijene granične prijave od strane ovlaštenih otpremnika na graničnim prijelazima odnosno u kojem dijelu je cijena uređena carinskim ili drugim propisima potom da li je carinskim ili drugim propisima regulirano pravo špeditera na naplatu parkinga za vrijeme carinjenja te podatke o graničnim prijelazima na kojima tvrtke Tempo d o o Labin Rescult Špedicija d o o Labin i Županja Otpremništvo d o o Žakanje obavljaju otpremničku djelatnost Nastavno na vaše traženje daju se sljedeća pojašnjenja Poslovanje ovlaštenih carinskih otpremnika generalno uređuje Zakon o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku Nar nov br 92 01 te Pravilnik o izdavanju odobrenja ovlaštenim carinskim otpremnicima i ovlaštenim carinskim zastupnicima Nar nov br 93 02 122 07 Ovim propisima kao i člankom 5 Carinskog zakona Nar nov br 78 99 56 10 uređeno je da podnošenje carinskih deklaracija mogu obavljati isključivo tvrtke koje imaju odobrenje CU za obavljanje poslova zastupanja ovlašteni carinski otpremnici Potom zakon propisuje formalne uvjete koje moraju ispunjavati pravne osobe za ishođenje spomenutoga odobrenja kao i uvjete koje moraju ispunjavati fizičke osobe za dobivanje odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog zastupnika Također su propisani ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja