Visina dnevnice u tuzemstvu koja se isplaćuje državnim i javnim službenicima i namještenicima te dužnosnicima

Datum: 09.09.2019, Ponedjeljak
Klasa: 006-04/19-01/58
Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava zaprimilo je Vaš dopis kojim se traži očitovanje o visini dnevnice koja se isplaćuje državnim i javnim službenicima i namještenicima u tuzemstvu s obzirom da pravni temelj za isplatu iste predstavljaju Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike i Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama kao i dodatni upit koji se vezano za istu materiju odnosi na državne dužnosnike Ne ulazeći u tumačenje sadržaja navedenih kolektivnih ugovora za koje su nadležne zajedničke komisije predviđene tim kolektivnim ugovorima očitujemo se kako slijedi Zakonom o radu Nar nov br 93 14 i 127 17 propisano je da se kolektivnim ugovorom uređuju prava i obveze stranaka koje su sklopile taj ugovor a može sadržavati i pravna pravila kojima se između ostalog uređuju pitanja iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom Pravna pravila sadržana u kolektivnom ugovoru primjenjuju se neposredno i obvezno na sve osobe na koje se primjenjuje kolektivni ugovor Nesporno je da je Vlada Republike Hrvatske potpisnik gore spomenuta dva kolektivna ugovora dakle jedna od strana koja je ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja