RRiF visoka škola

 
RRiF Visoka škola za financijski menadžment
 
RRiF Visoka škola izvodi
 
- preddiplomski stručni studij Računovodstvo i financije u trajanju tri godine. Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i naziv stručni prvostupnik (baccalauerus) / stručna prvostupnica (baccalaurea) ekonomije – BACC.OEC.
 
- specijalistički diplomski studij Korporativne financije u trajanju od dvije godine. Završetkom studija stječe 120 ECTS bodova i naziv stručni/a specijalist/specijalistica korporativnih financija- STRUČ.SPEC. KORPORATIVNIH FINANCIJA.
 
Upisom na RRiF Visoku školu  redoviti studenti ostvaruju sva studentska prava. Studenti su u mogućnosti sudjelovati i  u programu studentske razmjene te dio studija provesti  na inozemnom visokom učilištu –partneru RRiF Visoke škole.
 
Oba studijska programa prilagođena su i izvanrednim studentima, posebice onima koji studiraju uz rad. 
 
RRiF Visoka škola za financijski menadžment smještena je u najužem centru Zagreba, u Martićevoj ul. 29. Više informacija o studiju i upisnim rokovima na: www.rvs.hr
 
RRiF Visoka škola za financijski menadžment - pravo znanje za pravo zvanje!
 
Adresa: RRiF Visoka škola za financijski menadžment
Martićeva 29
Zagreb
Žiro račun: 2402006-1100468628
IBAN: HR9124020061100468628
Matični broj:   2094266
OIB: 83402443227
Tajništvo: 01/4699-735
Fax: 01/4699-736
E-pošta: visoka-skola@rrif.hr
Internet: www.rvs.hr
 
Sukladno čl.10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošači mogu uložiti pisani prigovor putem e-mail adrese: rrif@rrif.hr