Vođenje evidencije o kupcima plinskog ulja za namjenu grijanja

Datum: 24.01.2014, Petak
Klasa: 410-19/13-03/191
Davatelj: Carinska uprava

Upit u kojem tražite tumačenje čl 85 st 2 Pravilnika o trošarinama o vođenju Evidencije o kupcima i prodanim količinama plinskog ulja za namjenu grijanja iz razloga što Evidencija pored ostalog mora sadržavati i OIB kupca te nadalje navodite da se u praksi pojavljuju slučajevi kada se kao kupci javljaju strani državljani koji se privremeno nalaze u RH a koji nemaju ishođen OIB i pitate da li se može u evidenciju navesti broj putovnice te podaci iz putovnice ili osobne iskaznice stranca Člankom 88 Zakona o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 ispravak 81 13 određeno je da se označena plinska ulja mogu koristiti i prodavati isključivo u svrhu propisanu ovim Zakonom što znači da se plinska ulja za grijanje smiju prodavati isključivo za namjenu grijanja Člankom 89 st 3 Zakona o trošarinama kao i čl 85 st 1 Pravilnika o trošarinama Nar nov br 64 13 i 129 13 propisano je da su trošarinski obveznici i druge pravne ili fizičke osobe koje prodaju označena plinska ulja za grijanje dužni u te svrhe ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja