RRiF-ov kalkulator

Svota bruto plaće: kn
Osobni odbitak (osnovica 2.500,00 kn)
Osnovni osobni odbitak: kn
Uvećani osobni odbitak: kn
Ukupni osobni odbitak: kn
Stopa prireza:
Doprinosi za mirovinsko: 1. i 2. stup
  samo 1. stup

Bruto plaća 0,00 kn                
Mirovinsko 1. stup 0,00 kn   stopa 15,0%   limit 7.867,80 kn
Mirovinsko 2. stup 0,00 kn   stopa 5,0%   limit 2.622,60 kn
Dohodak 0,00 kn            
Osobni odbitak 0,00 kn   faktor 1,6   osnovica 2.500,00 kn
Porezna osnovica 0,00 kn            
Porez po stopi 24% 0,00 kn   stopa 24,0%   osnovica 0,00 kn
Porez po stopi 36% 0,00 kn   stopa 36,0%   osnovica 0,00 kn
Porez ukupno 0,00 kn            
Prirez 0,00 kn   stopa 0,00%   osnovica 0,00 kn
Ukupno porez i prirez 0,00 kn            
Neto 0,00 kn            
               
Bruto plaća 0,00 kn            
Doprinos za zdravstveno 0,00 kn   stopa 16,5%      
Ukupni trošak plaće 0,00 kn   faktor 1,00      


Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.