RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Narodne novine br.52/2018. od 06.06.2018.

 

      Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 7/12. – 34/18.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 21. lipnja 2018., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)