RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o lokalnim porezima Općine Vižinada – Visinada

Narodne novine br.52/2018. od 06.06.2018.

 

      Odlukom se propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Vižinada – Visinada, obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

      Općinski porezi Općine Vižinada – Visinada jesu:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

      Danom primjene ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o općinskim porezima (Službeni glasnik Grada Poreča, br. 14/01.), Odluka o prirezu poreza na dohodak (Službeni glasnik Grada Poreča, br. 4/04.) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prirezu poreza na dohodak (Službene novine Općine Vižinada – Visinada, br. 1/12.).

      Ova Odluka stupa na snagu 14. lipnja 2018., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)