RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o putnom listu

Narodne novine br.57/2018. od 27.06.2018.

 

      Pravilnikom se propisuju obrazac, sadržaj, način popunjavanja i čuvanja putnih listova za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu te način vođenja evidencije i rokovi čuvanja putnih listova.

      Putni listovi za međunarodni povremeni prijevoz putnika popunjavaju se, vode i čuvaju sukladno međunarodnim ugovorima te europskim uredbama i drugim propisima koji reguliraju povremeni prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu.

      Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o putnom listu (Nar. nov., br. 138/05.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 5. srpnja 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)