RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o daljinaru i najmanjem voznom vremenu

Narodne novine br.57/2018. od 27.06.2018.

 

      Pravilnikom se utvrđuje način određivanja daljinara i najmanjeg voznog vremena u javnom linijskom prijevozu putnika u unutarnjem cestovnom prometu i u međunarodnom cestovnom prometu na dijelovima putničkih linija koji prolaze kroz Republiku Hrvatsku.

      Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o određivanju daljinara i najmanjeg voznog vremena (Nar. nov., br. 20/14.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 5. srpnja 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)