RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori

Narodne novine br.58/2018. od 30.06.2018.

 

      Odlukom se utvrđuju obveznici plaćanja doprinosa i članarine Hrvatskoj revizorskoj komori (u daljnjem tekstu: Komora), osnovica i stopa doprinosa, iznos članarine, način obračuna i rokovi plaćanja, te kontrola obračuna i plaćanja doprinosa i članarine.

      Obveznici plaćanja doprinosa su:

– revizorsko društvo koje ima odobrenje za rad koje je izdalo Ministarstvo financija, upisano je u registar revizorskih društava koji vodi Ministarstvo financija i upisnik revizorskih društava pri Komori i

– samostalni revizor koji ima odobrenje za rad u vidu samostalne djelatnosti koje je izdalo Ministarstvo, upisan je u registar samostalnih revizora koji vodi Ministarstvo financija i upisnik samostalnih revizora pri Komori.

Obveznici plaćanja članarine su:

– ovlašteni revizor, fizička osoba koja ima odobrenje za rad koje je izdalo Ministarstvo financija, upisana je u registar ovlaštenih revizora koji vodi Ministarstvo financija i upisnik ovlaštenih revizora pri Komori.

      Doprinos se obračunava primjenom stope od 3,5‰ godišnje na osnovicu koju čini poslovni prihod od prodaje kojeg je obveznik doprinosa ostvario u prethodnoj poslovnoj godini.

       Visina godišnje članarine koju plaćaju ovlašteni revizori iznosi 560,00 kuna.

       Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori (Nar. nov., br. 146/11.).

       Ova Odluka stupa na snagu 30. lipnja 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)