RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama

Narodne novine br.62/2018. od 13.07.2018.

 

      Zakonom se uređuju uvjeti, način i postupak otpisa dospjelog neplaćenog duga, kamata, drugih pripadajućih troškova dužnika za koje se provodi ovršni postupak i reprogram poreznog duga koji nije naplaćen ovrhom odnosno otpisan prema ovome Zakonu.

      Svrha ovoga Zakona je provedba jednokratne mjere pomoći radi rješavanja problema blokiranih računa fizičkih osoba – građana, jednokratnim otpisom duga u iznosu utvrđenom ovim Zakonom i pružanja mogućnosti reprograma ostatka dospjelog poreznog duga obuhvaćenog ovrhom na novčanim sredstvima poreznog duga.

      Ovaj Zakon se ne primjenjuje na dospjeli neplaćeni dug koji se odnosi na tražbine s osnove privremenog uzdržavanja djeteta, novčane kazne izrečene u prekršajnim i kaznenim postupcima te obveze koje se odnose na tražbine prijašnjih dužnikovih radnika iz radnog odnosa po osnovi mirovinskog osiguranja.

      Ovaj Zakon stupa na snagu 21. srpnja 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)