RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju plana upravljanja vodnim područjima

Narodne novine br.64/2018. od 18.07.2018.

 

      Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o sadržaju plana upravljanja vodnim područjima (Nar. nov., br. 74/13. i 53/16.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 26. srpnja 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)