RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

Narodne novine br.67/2018. od 25.07.2018.

 

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o sudovima (Nar. nov., br. 28/13., 33/15. i 82/15.).

      Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje s radom vijeće iz članka 102. Zakona o sudovima (Nar. nov., br. 28/15., 33/15. i 82/15.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)