RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjeni Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova

Narodne novine br.32/2019. od 29.03.2019.

 

      U Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (Nar. nov., br. 121/16.) članak 30. mijenja se i glasi:

»Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona obavljaju tržišni inspektori središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u skladu s ovlastima određenim posebnim zakonom.«.

      Ovaj Zakon stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)