RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Narodne novine br.75/2019. od 07.08.2019.

 

      U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 69/19.) u članku 1. umjesto teksta: »Iza rednog broja 1567 dodaje se redni broj 1567a sa sljedećim podacima:« treba stajati tekst: »Iza rednog broja 1567 dodaje se redni broj 1567c sa sljedećim podacima:«.

Umjesto rednog broja: »1567a« treba stajati redni broj: »1567c«.

Pod rednim brojem: »2154a« umjesto Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999: »214527154003« treba stajati Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999: »214527154005«.

Pod rednim brojem: »2158a« umjesto Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999: »214527154202« treba stajati Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999: »214527154205«.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)