RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu dostave zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad središnje druge ugovorne strane

Narodne novine br.77/2019. od 14.08.2019.

 

      Pravilnikom se propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad središnjoj drugoj ugovornoj strani, kao i proširenje odobrenja za rad, potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu, format i sadržaj dokumentacije te način dostave zahtjeva, sve kako je propisano Zakonom o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 65/18.), Uredbom (EU) br. 648/12. Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, pripadajućim tehničkim standardima i Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 648/12. Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Nar. nov., br. 54/13.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 22. kolovoza 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)