RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o periodičkom, statističkom i kapitalnom izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira te izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice

Narodne novine br.91/2019. od 27.09.2019.

 

      Pravilnikom se propisuju sadržaj, format, rokovi i način dostave izvještaja koje je središnji depozitorij obvezan dostavljati Hanfi u skladu s člankom 40. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/392., a za potrebe članka 22. Uredbe (EU) br. 909/14. te člankom 47. Uredbe (EU) br. 909/14. te izvještaja koje je središnji depozitorij iz druge države članice obvezan dostavljati Hanfi za potrebe članka 24. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/14., i to:

1. periodičkih podataka iz članka 41. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/392. od strane središnjeg depozitorija,

2. statističkih podataka iz članka 42. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/392. od strane središnjeg depozitorija,

3. podataka o ispunjavanju kapitalnih zahtjeva iz članka 47. stavka 1. Uredbe (EU) br. 909/14. od strane središnjeg depozitorija, kao i

4. ostalih redovnih izvještaja o aktivnostima od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice koji pruža usluge na području Republike Hrvatske u skladu sa člankom 560. stavkom 6. Zakona.

      Pravilnik  se primjenjuje na izvještaje iz članka 3. stavka 5., članka 4. stavak 3. točke 1. i članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika prvi put na sljedeće izvještajno razdoblje tijekom godine u poslovnoj godini donošenja rješenja iz članka 732. stavka 4. Zakona.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 5. listopada 2019., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)