RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

Narodne novine br.121/2019. od 11.12.2019.

 

       Pravilnikom su izmijenjene pojedine odredbe Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (Nar. nov., br. 111/14., 107/15., 20/17. i 98/19.).

       Ovaj Pravilnik stupa na snagu 19. prosinca 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)