RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu

Narodne novine br.125/2019. od 20.12.2019.

 

      Naredbom se objavljuju iznosi osnovica za obračun doprinosa za 2020. godinu izračunani kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenata za njihov obračun propisanih Zakonom o doprinosima (u nastavku teksta: Zakon), i to:

1. najniže mjesečne osnovice,

2. najviše mjesečne osnovice,

3. najviše godišnje osnovice,

4. mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuje Porezna uprava rješenjem,

5. mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuju obveznici obračunavanja,

6. izabranih viših mjesečnih osnovica i

7. godišnjih osnovica za obveze po osnovi obavljanja druge djelatnosti.

      Naredbom se objavljuju i iznosi posebnih osnovica za obračun doprinosa za 2020. godinu prema iznosu prosječne neto- -plaće propisanih Zakonom, i to:

1. do iznosa prosječne neto-plaće i

2. iznad iznosa prosječne neto-plaće.

      Naredbom se objavljuju i iznosi dnevne osnovice za obračun doprinosa sezonskim radnicima u poljoprivredi.

      Iznosi osnovica propisani ovom Naredbom primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2020. godine i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2020. godine.

      Ova Naredba stupa na snagu 21. prosinca 2019., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)