RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona

Narodne novine br.32/2020. od 19.03.2020.

 

     Zakonom su dopunjene pojedine odredbe Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16., 106/18. i 121/19.).

     Ovaj Zakon stupa na snagu 20. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)