RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o dopuni Zakona o turističkoj pristojbi

Narodne novine br.32/2020. od 19.03.2020.

 

     Zakonom su dopunjene pojedine odredbe Zakona o turističkoj pristojbi (Nar. nov., br. 52/19.).

     Ovaj Zakon stupa na snagu  20. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)