RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu

Narodne novine br.32/2020. od 19.03.2020.

 

      Zakonom su dopunjene pojedine odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18. i 110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 20. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)